Předporodní a poporodní rituál

Síla přechodových rituálů spojených s důležitými zlomovými momenty je v tom, že si uděláme čas se zastavit a zvědomit si, co starého končí a co naopak začíná. Zastavit se a PROŽÍT ZMĚNU. Vědomě zapracovat na našich přáních- na tom, co si do dalšího období s sebou dál už nést nechceme a naopak, co bychom do něho rádi vnesli. Uctít období, které končí, přivítat to NOVÉ.
***
Tato vědomá práce pak vede k tomu, že jsme tvůrkyně našich životů. Máme čas si uvědomit, co jsou ty aspekty v našem životě, které můžeme ovlivnit a co je naopak to, co je třeba přijmout jako proud života.

Díky rituálu může žena načerpat mnoho ženské energie, síly a odvahy. Je obdarována, uctěna a opečovávaná. Rituál je veden tak, aby se těhotná žena cítila krásně, pokojně a naladěná na sebe i své miminko. Při porodu i v začátcích mateřství může na rituál s láskou vzpomínat a čerpat z něj sílu, kterou bude potřebovat.

Mateřství potřebuje být uctěno!

Pro každou ženu může být během rituálu důležité něco jiného. Proto se vždy individuálně s každou ženou naciťuji na její potřeby, představy a přání.
Jsem ráda, že si stále víc a víc žen dovolí takovýto rituál pro sebe uspořádat. A tím uctít své mateřsřtví. Každá žena tak přispívá do navracení váhy ženství nejen v sobě samotné, ale i v kolektivním podvědomí všech žen. Když v sobě žena pocítí a dotkne se srze předporodní rituál vlastní hodnoty má to velmi pozitivní význam na její roli matky vůči dítěti.

Kdo jiný by měl stát při ženě před, při a po porodu než její milované sestry, ostatní ženy?

 

Předporodní a poporodní rituál je vnímaný jako hluboké požehnání a ochrana pro ženu a miminko. 

Pomohu vám zažít překrásné setkání v kruhu vám blízkých žen a prožití nejhlubší podstaty sebe sama jakožto ženy - matky.

 

A co vás čeká?

 - příjimání lásky ze srdcích žen

- přijímání moudrosti z očí žen

- vůně květů a mirhy

- přijímání odvahy k porodu a k mateřství dotekem

- ženský kruh

- přijímání láskyplných darů a symbolů k porodu

- česání vlasů

- jemná a láskyplná masáž

- zpěv manter, ladný chrámový tanec žen

- vyslovění požehnání od žen

- lahodné pochutiny požehnané živly (země, voda, vzduch, oheň)

- a mnoho dalšího

 

Staň se Bohyní v náručí a kruhu ostatních Bohyň.

 

 

Objednávka

Vaše objednávka*