Přítomnost a péče u porodu

Cítím velkou vděčnost, že můžu ženy provázet u porodu. A tak se snažím být po celou dobu porodu ženě tak blízko jak často ženě bývá pouze matka. Snažím se po celou dobu porodu být plně přítomná a odvzdavá vě službě ženě a její potřebám a přáním. Podporuji ženu, aby tímto hlubokým procesem byla co nejvíce v kontaktu sama se sebou, se svým miminkem a tělem. Aby otevřela své tělo těm nejhlubším možnostem a spojila se se svou instinktivní energií lvice. Pokud je u porodu partner nebo jiná blízká osoba podpora směřuje i k nim, což je mnohdy velmi důležité. Při narození dítěte zaměřuji svou pozornost na podporu miminka, neboť je velmi nezbytné vytvořit mu láskyplný, bezpečný a citlivý příchod přímo do matčiny náruče. Není nic krásnějšího, než vidět po porodu matku, která se vítá se svým dítětem ve své náruči, která ho očichává, hladí a mazlí. První okamžiku zrození jsou pro dítě neodmyslitelně důležité pro jeho další fungování v životě, včetně jeho zdraví a emoční roviny.

Fyzické a psychické pohodlí ženy je nejdůležitější!

Během porodu žena zažívá mnohdy velmi silné emoce a její tělo reaguje na každou malou změnu.  Proto jsem celou dobu na ženu naladěná, abych si mohla všímat a vnímat všech jejich tělesných i emočních změn a mohla na ně pohotově reagovat. Ženu podporuji tam, kde cítím, že je podpora na místě nebo když si žena sama řekne. Jinak v důvěře ženě nezasahuji významně do jejího procesu porodu. Ale nadále tvořím voňavé a příjemné prostředí, aby se žena cítila dobře a porod mohl volně a přirozeně proudit. Dodávám ženě pocit, že ona je bohyní svého porodu. Že je krásná, milující a že její tělo je moudré a silné jako tělo lvice. 

Neposuzuji a nehodnotím zda si žena zvolí rodit doma či v porodnici. Vždy se snažím vytvořit ženě ideální podmínky během porodu- vůně, svíčky, relaxační hudba podporující porod, teplo, přítmí, ticho, pocit bezpečí.  U porodu používám pouze přírodní techniky tlumení bolesti- homeopatii, aromaterapii, kraniosakrální terapii,masáže. Pokud si žena přeje zpívám ji tiše mantry nebo jiné melodie, které ženě přinášejí pocit laskovasti, přijetí, podpory a lásky.

Ráda Vám pomohu vybrat vhodnou a přátelskou porodnici. 

Podpora bondingu – rané vazby matky a dítěte

Po porodu podporuji ženu v bondingu - raném kontaktu s miminkem. Spojení dítěte bezprostředně po porodu je velmi důležité z mnoha faktorů, např. navázaní silné emoční vazby mezi matkou a dítětem, vytvoření si zdravého základu imunitního systému, hlubokého pocitu bezpečí dítěte, aj. 

Podporuji ženu k láskyplným dotekům a vzájemným pohledům do očí neboť právě ty jsou pro ženu i dítě léčivé a uvolňující. Každé narozené dítě je schopno samopřisátí, které je důležité pro úspěšné zahájení kojení. Pomáhám ženě se správnou technikou kojení, k postupnému osvojení si různých kojících poloh.

Doprovod k porodu - 6000,- Kč. Doprovod při porodu zahrnuje i porodní pohotovost 14 dní před termínem porodu až do porodu. Při začátku porodu se s ženou domluvím, zda se sejdeme rovnou na místě porodu nebo strávíme nějaký čas u ženy doma, případně na telefonu.

Objednávka

Vaše objednávka*